Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer16761/public_html/smuggled/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854
RODO - Rekrutacja | Smuggled.pl
Pon.-Pt. 8:00-18:00

RODO – Rekrutacja

RODO przed rekrutacją

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat RODO i przetwarzania danych osobowych oraz dodanie stosownych klauzul.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE REKRUTACJI

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Smuggled Jakub Paszkowski z siedzibą w Kaliszu zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać firma na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Smuggled Jakub Paszkowski z siedzibą w Kaliszu zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać firma na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Smuggled Jakub Paszkowski z siedzibą w Kaliszu, kontakt:

  • Telefon: +48 663-922-220
  • Mail: biuro@smuggled.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są

– w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:

  • biuro księgowe
  • medycyny pracy (placówki współpracujące) 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że:

1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.